Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Jean Barton verstrekt, worden opgenomen in de database van Jean Barton.

Deze gegevens worden door Jean Barton gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten.

U kunt deze gegevens te allen tijde inzien, aanpassen en laten verwijderen.

We zullen niet:

Uw gegevens verkopen aan anderen voor commercieel gewin
Uw telefoongesprekken met ons opnemen
We kunnen de tekst van deze privacyverklaring wijzigen

Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in de regelgeving of we cookies gaan gebruiken voor diverse doeleinden, zoals adverteren.